VI EN
IGV Group
IGV Group
94% Khách hàng trung thành với thương hiệu họ yêu thích, tin tưởng.
IGV Group
IGV Group
85% Khách hàng có nhu cầu mua hàng sau khi xem video
TV shows

Động cơ dẫn dắt hành trình cảm xúc

INTERACTIVE LIVE TV

Năng lượng kết dính cộng đồng

IGV Group
Gấp 8 lần hiệu quả với chiến dịch truyền thông bằng TV’s BIBLE.
  • Truyền hình tinh gọn
  • Vận hành hiệu quả
  • Tối ưu chi phí
  • Phân phối rộng khắp
  • Nhận diện thương hiệu
  • Kết nối toàn cầu
81% Thời gian công chúng từ 18-35 xem nội dung Live TV.
TV shopping
Cầu truyền hình
Đào tạo
TALKSHOW
GAME REVIEW
BẢN TIN
TV shopping
Cầu truyền hình
Đào tạo
TALKSHOW
GAME REVIEW
BẢN TIN