VI EN
WE ARE THE EXPERIENCE DESIGN AGENCY

Welcome to IGV

IGV group là doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực truyền hình: sản xuất nội dung truyền hình tương tác và dịch vụ video dành cho tổ chức, doanh nghiệp. Nghiên cứu và phát triển công nghệ truyền hình tương tác, giải pháp truyền thông mới; Chuyển giao công nghệ truyền hình

Chúng tôi mong muốn cống hiến cho thế giới bằng cách sáng tạo ra các sản phẩm truyền thông mang giá trị hướng thiện nhằm nâng cao đời sống và trí tuệ cộng đồng.

Thành viên của IGV group

Welcome to IGV

IGV group là doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực truyền hình: sản xuất nội dung truyền hình tương tác và dịch vụ video dành cho tổ chức, doanh nghiệp. Nghiên cứu và phát triển công nghệ truyền hình tương tác, giải pháp truyền thông mới; Chuyển giao công nghệ truyền hình

Chúng tôi mong muốn cống hiến cho thế giới bằng cách sáng tạo ra các sản phẩm truyền thông mang giá trị hướng thiện nhằm nâng cao đời sống và trí tuệ cộng đồng.

Thành viên của IGV group
LIVE

Viết nội dung, caption cho

Livestream

  • Tin tức nội dung sự kiện và giới thiệu sự kiện...
    Xem chi tiết
  • Tin tức nội dung sự kiện và giới thiệu sự kiện...
    Xem chi tiết
  • Tin tức nội dung sự kiện và giới thiệu sự kiện...
    Xem chi tiết
IGV Group
IGV Group
Giới thiệu ngắn gọn về công ty và hoạt động xây dựng...
Live 1
Tin tức nội dung sự kiện và giới thiệu sự kiện...
Live 2
Tin tức nội dung sự kiện và giới thiệu sự kiện...
Live 3
Tin tức nội dung sự kiện và giới thiệu sự kiện...
Live 4
Tin tức nội dung sự kiện và giới thiệu sự kiện...
Live 1
Tin tức nội dung sự kiện và giới thiệu sự kiện...
Live 1
Tin tức nội dung sự kiện và giới thiệu sự kiện...
Live 1
Tin tức nội dung sự kiện và giới thiệu sự kiện...
Live 1
Tin tức nội dung sự kiện và giới thiệu sự kiện...